کیف

می 26, 2018

طرح توجیهی تولید کیف و کفش -فرصت سرمایه گذاری۱۴۴

هدف از اجراي طرح، احداث کارخانه تولید کفش با ظرفیت یک میلیون و ششصدهزار جفت کفش در سال و به صورت سه نوبت كاری 8 ساعته […]
فروشگاه