طرح توجیهی کارگاه ساخت و تولید قطعات پتروشیمی خوارزمی بندر امام

طرح توجیهی کارگاه ساخت و تولید قطعات پتروشیمی خوارزمی

شرکت بهینه گستر صنایع آرمان طرح توجیهی کارگاه ساخت و تولید قطعات پتروشیمی خوارزمی بندر امام با همکاری شرکت اندیش توسعه میهن با موفقیت به اتمام و تحویل کارفرما گردید.
هدف از اجرای طرح راه اندازی کارگاه ساخت و تولید در پتروشیمی بندر امام و اجرای فرآیند ساخت و تولید قطعات و تجهیزات بخشهای تولیدی پتروشیمی و ارائه خدمات به سایر مراکز پتروشیمی در منطقه است.