ژله

دی 11, 1397

طرح توجیهی احداث واحد تولید ژله-فرصت سرمایه گذاری۱۸۷

طرح ژلاتين يك محصول پروتئيني است كه از منابع مختلف از كلاژنها و مواد پروتئيني دامي نظير استخوان و بافت هاي هم بند دامها ، پوست […]
فروشگاه