پلیمر

سپتامبر 27, 2018
فرصت سرمایه گذاری شماره 156-طرح تولید پلیمرهای تقویت شده

فرصت سرمایه گذاری شماره 156-طرح تولید پلیمرهای تقویت شده

معرفي طرح تولید پلیمرهای تقویت شده کامپوزیتهاي پلیمري اهمیت صنعتی فراوانی دارند . مواد مصنوعی تقویت شده با الیاف شیشه (فایبرگلاس ها)یکی از این مواد می […]
فروشگاه