پتروشیمی

اکتبر 8, 2018
طرح توجیهی کارگاه ساخت و تولید قطعات پتروشیمی خوارزمی

طرح توجیهی کارگاه ساخت و تولید قطعات پتروشیمی خوارزمی بندر امام

شرکت بهینه گستر صنایع آرمان طرح توجیهی کارگاه ساخت و تولید قطعات پتروشیمی خوارزمی بندر امام با همکاری شرکت اندیش توسعه میهن با موفقیت به اتمام و تحویل […]
فروشگاه