میلگرد از ضایعات

اکتبر 16, 2019

طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات-فرصت سرمایه گذاری ۲۵۴

 در دنیاي امروز صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر و تعیین کننده مطرح می باشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه با توجه […]
فروشگاه