لیوان کاغذی

بهمن 30, 1397

طرح توجیهی احداث واحد تولید لیوان کاغذی-فرصت سرمایه گذاری۲۰۲

احداث واحد تولید لیوان کاغذی در اوایل قرن ٢٠ استفاده از لیوان های شیشه ای در محل های عمومی رایج بود.این باعث انتقال بیماری از فردی […]
فروشگاه