كيك

ژوئن 11, 2019

طرح توجيهي توليد كيك و كلوچه- فرصت سرمايه گذاري٢٣٠

 کیک یک شرینی و غذایی مخصوص واستفاده از آن از قرن ها پیش معمول بود . کبک با زمان ماندگار طولانی و شکل و مزه متفاوت […]
فروشگاه