كيسه خون

فوریه 5, 2019

طرح توجيهي احداث واحد توليد كيسه خون-فرصت سرمايه گذاري١٩٨

احداث واحد تولید کیسه خون کارخانه‌ای که در اختیار شرکت ورمل است تنها کارخانه تولید کیسه خون در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت تولید درحال‌حاضر […]
فروشگاه