قوطي آسان باز شو

فروردین 20, 1398

طرح توجيهي احداث واحد تولید قوطی های آسان باز شو-فرصت سرمايه گذاري ٢١٧

سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید قوطی های آسان بازشو برای راه اندازی یک واحد تولیدی به ظرفيت اسمی معادل ۱۳,۰۰۰ تن در سال و ظرفیت […]
فروشگاه