قرارداد

اکتبر 1, 2014

کسورات قانونی قراردادها پیمانکاری

کسورات قرارداد های پیمانکاری کسورات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از: 3% مالیات تکلیفی 5% سپرده حق بیمه 10% سپرده حسن انجام کار شایان ذکر است که سپرده […]
سپتامبر 22, 2014

قوانین مورد نیاز صنایع

قوانین مورد نیاز صنایع و شرکت ها در ابتدای فعالیت و در حین فعالیت به شرح ذیل میباشد: قانون کار و امور اجتماعی قانون مالياتهاي مستقيم […]
فروشگاه