طرح توجیهی بوم گردی، اسکان و پذیرایی از مسافران در اصفهان

طرح توجیهی بوم گردی، اسکان و پذیرایی از مسافران در اصفهان

طرح توجیهی سفره خانه سنتی در اصفهان (خانه دایی زاده) توسط بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت به پایان رسید.
بوم گردی، اسکان و پذیرایی از مسافران در واقع مکانی است که در آنجا به اسکان موقت مسافران از شهرها و کشورهای مختلف پرداخته میشود و در این حال جهت رفاه حال مسافران به سرو غذاهای محلی در فضایی سنتی که بیشتر بجای استفاده از میز و صندلی از تخت استفاده می شود، پرداخته می شود، در بعضی از این فضاها علاوه بر خدمات نوشیدنی و غذا به مشتریان خدمات چای و قهوه نیز داده می شود.
هدف ما از ارائه این طرح توجیهی راه اندازی بوم گردی، اسکان و پذیرایی از مسافران (خانه دایی‌زاده) است که در آنجا علاوه بر اسکان مسافران انواع نوشیدنی، انواع غذا برای صبحانه، نهار و شام و همچنین چای و قهوه نیز برای مشتریان فراهم می‌شود.
طرح ایجاد اقامتگاههای بوم گردی
اقامتگاه بوم گردی نوعی از محل های اسکان برای مسافران است که بر خلاف هتل ها که ویژگی یکسانی دارند، دارای ویژگی خاص محیطی خود بوده و به نوعی اقامتگاهی بومی و محلی است که عمدتا در خانه های قدیمی بازسازی شده و با شیوه ای که مطلوب برای مسافران باشد اداره می شوند.
در این اقامتگاهها سعی بر این است تا میهمانان با شیوه سنتی زندگی در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهای محلی آنجا استفاده و در محیطی طبیعی سفر خود را به انجام برساند.

طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی-فرصت سرمایه گذاری شماره 253

طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی-فرصت سرمایه گذاری شماره 253

معرفی طرح تولید قطعات کشتی و شناورهاي دریائی
در طرح حاضر هدف قطعه سازي براي انواع کشتی و شناورهاي دریائی می باشد ، لذا بهتر دیده شده است که تقسیم بندي این قطعات از نظر قابلیت هاي ساخت صورت گیرد تا بواسطه آن قطعات مورد مطالعه بطور شفاف بتواند معرفی شود .
قطعات فوق سنگین
این قطعات در کشتی هاي بزرگ داراي کاربرد هستند و ساخت آنها مستلزم سرمایه گذاري بالا به همراه کسب دانش فنی لازم می باشد .شرکت آذرآب و مجتمع کشتی سازي فراساحلی ایران ( ایرالکو ) در این زمینه فعالیت دارند .
قطعات سنگین
این قطعات نیز حالت تخصصی و خاص داشته و در انواع کشتی ها داراي کاربرد است .
قطعات نیمه سنگین و سبک
این قطعات حالت عمومی دارند و در انواع کشتی ها و شناورهاي دریائی داراي کاربرد می باشند. حجم سرمایه گذاري و دانش فنی مورد نیاز تولید این قطعات در سطح متوسط قرار دارد.
قطعات جانبی و ملحقات شناورهاي صیادي و غیره
شناورهاي صیادي نیازمند تجهیزاتی مانند وینچ ها ، قطعات صید و صیادي ، سردخانه و موارد دیگر می باشند که این قطعات اکثرا توسط سازنده شناور روي آن نصب نشده بلکه صیاد پس از خرید شناور اقدام به نصب این تجهیزات روي شناور می نماید . لذا قطعات و ملحقات فوق را نیز می توان از دیگر قطعات جانبی شناورها محسوب کرد .
قطعات الکتریکی و الکترونیکی
این قطعات حالت استاندارد و آمادي را داشته و بصورت آماده از بازار تامین می گردند . لیکن آماده سازي آنها براي نصب و همچنین ساخت قطعات جانبی و کمکی براي نصب توسط قطعه ساز انجام می گیرد . در طرح حاضر هدف تولید قطعات کشتی و شناورها در گروه قطعـات نیمـه سـنگین و سـبک و همچنین الحاقات و متعلقات مورد نیاز در مورد قطعات و تجهیزات استاندارد و آمادي خواهـد بـود.
توضیح : در کشتی هاي بزرگ قطعات حساس و تخصصی وجود دارد که فرایند ساخت آنها مستلزم توان فنی و مهندسی بالا و کسب دانش فنی تولید می باشد و لذا در طرح حاضر تولید قطعات فوق مد نظر نمی باشد .
کد ISIC محصول مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن اجزا و قطعات انواع شناورهاي دریایی مورد مطالعه داراي کد آیسیک 35111410 می باشد .
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات قطعات کشتی
همانطوریکه از عنوان محصولات مورد مطالعه نیز مشخص است، قطعات مورد مطالعه در ساخت یا تعمیرات ( بعنوان قطعه یدکی ) انواع شناور هاي صیادي و تفریحی و همچنین کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برخی از این قطعات براي تجهیز شناورهاي صیادي و تبدیل آنها به شناور مخصوص صید مورد استفاده دارند .
بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول قطعات کشتی
ماهیت طرح حاضر، قطعه سازي است و در صنعت قطعه سازي نیز تولید براساس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعملهاي آن و یا مطابق نمونه قطعه دریافت شده از مشتري صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمیتوان قطعهاي را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود داراي کاربرد است. به طوري که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگري را نمیتوان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت که براي محصولات تولیدي طرح، هیچگونه کالاي جایگزین وجود ندارد. البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهاي صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یاد کرد نه محصولات جایگزین.
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
رزق و روزي بسیاري از مردمانی که در حاشیه بنادر و شهرها و روستاهاي ساحلی کشور زندگی می کنند، از طریق صید آبزیان و فروش آن در بازار تامین می گردد بطوریکه این کسب و کار براي هزاران نفر اشتغال ایجاد کرده است . از طرف دیگر گوشت و فرآورده هاي آن در کشورمان بعنوان کالاهاي اساسی مردم محسوب می شوند و در این میان گوشت سفید آبزیان به لحاظ ارزش غذائی از جایگاه ویژه اي در الگوي غذائی انسان ها برخوردار است ولی در کشور ما به این امر کمتر توجه شده و سرانه مصرف ابزیان در مقایسه با مصرف سایر گوشت ها از میزان پائین تري برخوردار است . بنابراین با جمع بندي مطالب ذکر شده ، می توان اهمیت اجراي طرح را در موارد زیر دسته بندي کرد .
-رونق بخشیدن به فعالیت هاي صید و صیادي و ارتقاء اشتغال پایدار و مولد در شهرهاي ساحلی کشور از طرق فوق
-افزایش کارائی صید و ارتقاء سطح درآمدهاي صیادان
-کاهش و یا حذف وابستگی صیادان به قطعات وارداتی و کاهش زمان دسترسی به قطعات یدکی
-تامین نیاز قطعات یدکی کشتی ها از داخل کشور و کاهش درجه وابستگی آن به خـارج درمقابله با تحریم هاي اقتصادي موجود
-کاهش قیمت فروش قطعات از طریق تولید داخل کردن آن ها
با توجه بر مطالب ذکر شده می توان نتیجه گیري کرد که تولید و عرضه قطعات شناورها و کشتی ها در اقتصاد مناطق ساحلی کشور از اهمیت بسیار بالائی برخوردار می باشد . از طرف دیگر در سند استراتژي برنامه چهارم توسعه صنعتی کشور ، صنایع حمل و نقل دریایی نیز مورد توجه قرار گرفته و در آن موارد زیر قید گردیده است که مطالب فوق نیز نشانی از اهمیت طرح می تواند قلمداد گردد.
کسب و کارهای خرد صنایع دریایی حمایت می شوند
به منظور حمایت از صنایع دریایی خرد تفاهم نامه ای بین صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید به امضاء رسید. بر اساس این تفاهم نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط معرفی شده از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی، به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت راه اندازی کسب و کار جدید و حمایت از توسعه کسب و کارهای بازار محور فعلی در مناطق ساحلی ، نوسازی و بازسازی شناورها و همچنین اجرای طرح های کار آفرینی دانش بنیان در حوزه دریایی و خدمات مرتبط با آن وجود دارد.

طرح توجیهی تولید پانل های ساختمانی از جنس PVC فرصت سرمایه گذاری شماره 249

طرح توجیهی تولید پانل های ساختمانی از جنس PVC فرصت سرمایه گذاری شماره 249

طرح توجیهی تولید پانل های ساختمانی از جنس PVC فرصت سرمایه گذاری شماره 249
پلی وینیل کلرید( polyvinyl chloride) با نام اختصار( PVC) یک نوع پلیمر ترموپلاستیک است که در صنایع متعددی، از جمله در صنعت ساختمان کاربرد متعددی دارد، بطوریکه در سال های اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل خاک رس، چوب و بتن در بسیاری از مناطق شده است. هممچنین نیاز به ایجاد دکوراسیون داخلی ساختمان و دگرگونی در آن از دیر باز احساس می شد و به منظور برآورده کردن این خواسته ارائه گزینه جدید لازم بود، بنابراین در راستای برآورده کردن این منظور پوششهای دیوار و سقف پی وی سی وارد صنعت ساختمان گردید .
پوشش های دیوار و سقف پی وی سی علاوه بر تنوع و زیبایی منحصر به فرد خود بسیار سبک و با کیفیت می باشند و طول عمر بسیار بالای این دیوار پوششها باعث حذف بسیاری از مخازن اضافی مانند رنگ آمیزی هر ساله ساختمان می شود. دیوار پوششهای پی وی سی به علت استحکام فوق العاده خود باعث جلوگیری از به هدر رفتن حرارت و برودت ساختمان گردیده و همچون عایقی در ساختمان عمل می کنند.

طرح توجیهی تولید فلورین-فرصت سرمایه گذاری۲۴۶

طرح توجیهی تولید فلورین-فرصت سرمایه گذاری۲۴۶

 نام فلورين فلورين Fluorine و فلوئوراسپار Fluorspar از واژه لاتين Fluere به معناي جريان يا فلاكس گرفته شده است. فلورين يكي از عناصر كمياب و نادري است كه در سنگ هاي پوسته زمين يافت مي شود. فلورين هجدهمين عنصر فراوان در پوسته زمين است و ميانگين آن در پوسته زمين در حدود 300 پي پي ام است. 

فلورين يك هالوژن گازي است به رنگ زرد متمايل به خاكستري با نماد F ، عدد اتمي 9 ، وزن اتمي 9984/18، وزن مخصوص 696/ 1 گرم بر سانتي متر مكعب ، نقطه جوش /05 188 -درجه سانتي گراد و نقطه ذوب 219,52 -درجه سانتي گراد . فلورين در گروه 17( VA) جدول تناوبي به عنوان هالوژن بوده و در دوره 2 قرار دارد. فلورين مهمترين منبع تأمين فلوئور در طبيعت است.

  موارد مصرف:

 – صنايع فولادسازي 85- 75 هزار تن

-ساير صنايع (شيشه سازي سراميك 1-2 (هزار تنصنايع

-توليد الكترود جوشكاري 1-5 هزار تنصنايع

-توليد آلومينيوم 5-10 هزار تن

طرح توجیهی تولید سولفات روی- فرصت سرمایه گذاری ۲۴۵

طرح توجیهی تولید سولفات روی- فرصت سرمایه گذاری ۲۴۵

سولفات روي يك جامد بلورين بي رنگ است .اين ماده بصورت بلورهاي متنوع 7و6و1 ملكول آب و يا نمك بدون آب وجود دارد.در ميان اشكال روي هفت آبه يعني, H2O7 ZnSO4 داراي اهميت خاصي ميباشد و بازار فروش آن از رونق خاصي برخوردار است.

 سولفات روي در ساخت محصولات بسيار زيادي مانند موارد زير بطور گسترده استفاده مي شود:

• صنايع ابريشم مصنوعي ويسكوز

• صنايع خمير و كاغذ وكاغذ سازي

• رنگها و پگمنتها ومحصولات وابسته

• تهيه منسوجات رنگرزي وچاپ چيت وچلوار

• به عنوان ذرات مغذي جهت خاكهائي كه كمبود روي دارند

• براي ساختن تركيبات مختلف روي

• براي تهيه خشك كننده ها

• در قلع كاري فلزات بطريق الكتروليز

• بعنوان ضد عفوني كننده

• در تجهيزات ضد آتش سوزي حفظ و نگهداري چوب و مواد گدازنده

طرح توجیهی تولید سولفید سدیم-فرصت سرمایه گذاری۲۴۴

طرح توجیهی تولید سولفید سدیم-فرصت سرمایه گذاری۲۴۴

سولفيد سديم يك تركيب زرد رنگ، يا قرمز آجري رنگ مي باشـد كـه عمـدتا در صـنايع نـساجي، ابريـشم مصنوعي و چرم سازي بكار مي رود .اين ماده از نظر توليد وصادرات هـم موقعيـت خـوبي دارد كـه بـه انـواع مختلف زير تقسيم مي شود :
سولفيد سديم متبلور: سولفيد سديمي است كه هر مولكول آن داراي 7 تا 9 مولكول آب تبلور مي باشد و خلوص آن حدود 29 تا 30 درصد جرمي است .
سولفيد سديم پرك: سولفيد سديمي است كه در انتهاي فرآيند توليد به وسيله برش و ساير عمليات به شكل تكه هاي پولكي شكل بدست ميآيد و خلوص آن حدود 60 درصد می باشد.
سولفيد سديم شكسته: سولفيد سديمي است به شكل كلوخه كه از شكستن قطعات بزرگ آن پس از خشک شدن به دست می‌آید و خلوص آن حدود 55 تا 60 درصد می¬باشد.
موارد اصلي كاربرد سولفيد سديم عبارتست از:
1- در رنگرزي منسوجات،چرم،ابريشم مصنوعي و ساير صنايع شيميائي مصرف مي شود.
2- در صنايع چرم سازي كاربرد دارد .
3- در صنايع كاغذ سازي كاربرد دارد.
4- در ساخت رنگ هاي نساجي گوگردي استفاده مي شود.
5- بعنوان عامل احيا كننده ضعيف.
6- بعنوان انگل كش.
7- ترکیبات آلی

طرح توجیهی احداث اکو کمپ-فرصت سرمایه گذاری۲۳۲

طرح توجیهی احداث اکو کمپ-فرصت سرمایه گذاری۲۳۲

  اکوکمپ ها نوعی از محل های اسکان برای مسافران است که بر خلاف هتل ها که ویژگی یکسانی دارند، دارای ویژگی خاص محیطی خود بوده و به نوعی اقامتگاهی بومی و محلی است که عمدتا در خانه های قدیمی بازسازی شده و با شیوه ای که مطلوب برای مسافران باشد اداره می شوند.

در این اقامتگاهها سعی بر این است تا میهمانان با شیوه سنتی زندگی در آن محل خاص آشنا شده و از غذاهای محلی آنجا استفاده و در محیطی طبیعی سفر خود را به انجام برساند. 

اکوکمپ ها اقامتگاهی برای گردشگران است که ساختار بومی خدمات، محصولات و فعالیت‌های گردشگری، ساختار محیطی بوم‌گرا، ساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه بومی و در نهایت داشتن ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری، که ارکان و هسته‌های اصلی یک اقامتگاه است، آن را از دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل‌ها و مهمان‌پذیرها متمایز می‌کنند.

از یک دهه قبل واحدهای اکوکمپینگ در برخی مناطق کشور به خصوص در استان اصفهان تشکیل شده که در آن موقع این واحدها بصورت امروز دارای شناسنامه نبودند. در دوسال گذشته ضوابط تشکیل این واحدها توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تدوین گشته و از آن زمان ایجاد واحدهای بوم گردی شدت گرفته و در حال حاضر بیشتر از ۵۰ واحد ثبت شده با این عنوان به فعالیت مشغول می باشند.

 اینروزها همه به دنبال یک جای دنج و متفاوت برای آخر هفته خود می باشند و در روزهاي تعطيل مردم به‌دنبال فرار از زندگي ماشيني و پناه بردن به طبيعت هستند. بر همین اساس در چند سال اخير صنعت بوم گردی در ایران از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است.

از سوي ديگر آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه‌اي براي گردشگران علي‌الخصوص خارجي جذابيتي وصف‌ناشدني دارد.

همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه که ۲۰ میلیون گردشگر هدف برنامه می باشد توسعه اقامت گاه های بوم گردی در دستور دولت بوده و بر این اساس دولت برنامه های حمایتی برای تاسیس این واحدها در همه مناطق گردشگری و بافتهای تاریخی و روستایی را دنبال می نماید.

طرح توجیهی تولید لوستر-فرصت سرمایه گذاری۲۲۹

طرح توجیهی تولید لوستر-فرصت سرمایه گذاری۲۲۹

 در بازار داخلی موجودی بیشتر مغازه‌ها ایرانی است و چیزی حدود 20 تا 30درصد لوسترها چینی است. بنا به گفته یکی از فروشنده‌های خیابان 15خرداد تولیدات ایتالیایی، چک و آلمانی هم در حد محدود در بازار وجود دارد. اجناس ایرانی با جنس بدنه برنج و برنز با آب‌کاری‌های مختلف هستند ولی چینی‌ها بیشتر آهنی هستند (که به اسم استیل فروخته می‌شوند)، البته تک و توک برنج و آلیاژهای روی هم پیدا می‌شود.

نقطه قوت لوسترهای ایرانی کیفیت بسیار بالای آنهاست و نقطه ضعف‌شان طراحی یکنواخت و قدیمی که البته خیلی‌ها با این نظر موافق نیستند. مدل‌ها و طرح‌های زیادی از سوی سازنده‌های داخلی ارائه می‌شود که بسیار متنوع و زیباست. ضمن اینکه کارهای ایرانی دارای ضمانت نامه از سه تا هفت‌سال هستند، ولی اجناس رنگ ولعاب‌دار خارجی به‌خصوص چینی هیچ گارانتی ندارد و صاحب اول و آخرش خریدار کم‌پول است. مشکل عمده این صنعت مثل بیشتر صنایع تولیدی، رکود و عدم حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش تولید است.

هزینه‌های بالای تولید قیمت ‌تمام‌شده را بیشتر کرده و در نتیجه به کاهش تولید منجر شده است. هزینه دستمزد ماهانه، حق بیمه 30درصدی، محاسبه گاز و برق با نرخ تجاری و واردات اقلام خارجی از چالش‌های پیش روی این صنعت ریشه‌دار کشور است. بنا بر آمارهای موجود بیش از هزار واحد تولیدی فعال تولیدی وجود دارد که 15 تا 20درصد آنها تعطیل شده و بقیه با نیمی از ظرفیت اسمی خود مشغولند.

در همین تهران بیش از 300واحد تولیدی فعال هستند. در کل بین 300 تا 400تولیدکننده خیلی خوب و عالی داریم که ساخته‌های آنها به خارج از کشور حتی ایتالیا و آلمان که مهد این صنعت هستند، صادر می‌شود. با این همه دردسرهای تولید و فروش تمامی ندارد و شرایط کاری را سخت کرده است. مسئله دیگر واردات است.

طرح توجیهی سفرخانه سنتی برای باغ تالار بزرگ عرفان با نرم افزار کامفار COMFAR

طرح توجیهی سفرخانه سنتی

طرح توجیهی سفرخانه سنتی برای باغ تالار بزرگ عرفان با نرم افزار کامفار COMFAR
طرح توجیهی سفرخانه سنتی برای باغ تالار بزرگ عرفان با نرم افزار کامفار COMFAR توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت انجام شد
http://bgsarman.ir
https://t.me/bgsarman1
 

طرح توجیهی بسته بندی خشکبار-فرصت سرمایه گذاری ۲۲۴

طرح توجیهی بسته بندی خشکبار-فرصت سرمایه گذاری ۲۲۴

طرح مورد نظر احداث يك واحد بسته بندي خشكبار با ظرفيت اسمي 1100 تن درسال ميباشد.
نوع و مشخصات بسته بندی خشکبار
معمولا” خشكبار درگذشته در كشور ما به صورت فله اي عرضه شده است اما بويژه دريكي دو دهه اخير ،بسته بندي اين گونه محصولات رواج بيشتري يافته و حتي توانسته است تا حد زيادي به ساير كشورهاي جهان نيزصادر شود.بنابراين ،بطور كلي در حال حاضر نيز اين فراورده ها در دو شكل بسته بندي شده و فله اي در دسترسمي باشند كه عبارتند از: انواع بادام ، انواع گردو، انواع پسته، فندق، برگه ميوه جات ( نظير گلابي، زردآلو و …)، توت خشك، خرما خشك، كشمش خواص برگه ميوه ها تقريبا” همانند ميوه هاي تازه است با اين تفاوت كه روشهاي خشك كردن مي توانند تا حدي برخي از مواد مغذي حساس به حرارت را تقليل داده و از ارزش آنها بكاهند همانند ويتامين C.خشك كردن تاثيري بر مواد معدني و املاح يا كربوهيدراتهاي ان نداشته و بر اين اساس محصولات خشك شده ميوه ها سرشار از انواع املاح معدني و ويتامينها بوده كه مي تواند در فصول مختلف مورد استفاده ميباشند. بادام و گردو نيز منابع اصلي انواع اسيدهاي چرب غير اشباع و ويتامين E هستند. بسته بندي اي فراورده ها در اشكال و اوزان مختلف قابل عرضه مي باشد ، ماشين آلات نيز طوري انتخاب شده اند تا بتوانند انواع بسته بنده اي مختلف را توليد نموده و به اين ترتيب گستره مصرف كنندگان وسيع تر گردد .بسته بنديها از 5 كيلو گرم جهت مصارف تقريبا” تجاري و صادرات تا 200 گرمي قابل انجام مي باشد.
بررسي بازار بسته بندی خشکبار
مصرف کنندگان عمده: صنايع غذايي و تنقلات
میزان تقاضا : 50 هزارتن درسال
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید هر طرح: 1100 تن درسال
روش تولید و تکنولوژی بسته بندی خشکبار
فرآيند توليد محصول شامل برداشت، هسته گيري و لپه كردن، خشك كردن، جمع آوري محصول و بسته بندي محصول ميباشد.
مساحت زمین: 6000 متر مربع
سطح زیربنا : 2000 مترمربع
امکانات زیربنایي مورد نیازطرح توجیهی بسته بندی خشکبار
-میزان آب مصرفی:20000 مترمكعب در سال
– میزان برق مصرفی: 360 كيلووات ساعت در سال
– میزان گاز مصرفی: 15000 مترمکعب
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح بسته بندی خشکبار: 25 نفر

طرح توجیهی راه اندازی مرکز چاپ دیجیتال-فرصت سرمایه گذاری ۲۲۳

طرح توجیهی راه اندازی مرکز چاپ دیجیتال-فرصت سرمایه گذاری ۲۲۳

مرکز اصلی چاپ دیجیتال در ایران در میدان انقلاب است چاپ دیجیتال حدود 13 سال است به شکل رسمی وارد ایران شده و در حال پیشرفت در کیفیت و رشد روزافزون تعداد فعالان است. وی در ادامه می‌افزاید: امروزه ما در ایران دو نوع اصلی چاپ داریم که شامل چاپ افست و چاپ دیجیتال است. سابقه چاپ افست بسیار بیشتر است، اما تفاوت اصلی چاپ دیجیتال و افست در کمیت کار است یعنی در چاپ افست شما تیراژ بالا چاپ می‌کنید اما در چاپ دیجیتال شما کار را با دقت بیشتر اما در حجم و تعداد کمتر چاپ می‌کنید. برای تاسیس یک مرکز چاپ دیجیتال ابتدا باید جواز کسب بگیرید‌ که با مراجعه به اتحادیه چاپ صادر می‌شود. اتحادیه شما را به چند ارگان دیگر مانند شهرداری و اماکن معرفی می‌کند و پس از بررسی‌های لازم توسط این ارگان‌ها مجوز صادر می‌شود. البته چند شرط مشخص هم در این بین لازم است که وجود داشته باشد، مثلا اگر مکان شما در پاساژ‌های مرکزی نباشد باید فاصله مکانی حدود 500 متر با مغازه مشابه در محل داشته باشد، همچنین عدم‌سوء‌پیشینه و سابقه کیفری برای اخذ مجوز به دلیل خطرات احتمالی در جعل اسناد توسط چاپخانه‌ها باید گرفته شود، به علاوه مدرک تحصیلی فرد باید بالاتر از فوق دیپلم باشد و در نهایت کمینه متراژ برای شروع کار باید 18 متر باشد.
شما در کمترین حالت به میزان 25 میلیون تومان پول نیاز دارید که این مبلغ شامل خرید یک دستگاه چاپگر سیاه و سفید چهار تا پنج میلیونی است که کارهای کپی و زیراکس و انواع چاپ سیاه و سفید را انجام می‌دهد، همچنین یک دستگاه چاپگر رنگی که بین 8 تا 10 میلیون تومان هزینه دارد (البته این مبلغ میانگین است و با توجه به مارک و شرکت تولیدکننده چاپگرها قیمت‌های بیشتر از این مبلغ هم در بازار موجود است) و در نهایت یک کامپیوتر و میز و صندلی که حدود چهار میلیون هزینه‌ دارد و مبلغ پنج میلیون تومان سرمایه در گردش جهت خرید کاغذ، تونر و درام و مواد‌‌اولیه نیاز است.
حجم کاری گفته شده برای یک شروع اولیه در کمترین حجم ممکن است، اما اگر شما بخواهید یک مجموعه کامل خدمات را داشته باشید، میانگین 150 میلیون تومان نیاز است تا بتوان دو نوع پلاتر و چاپگرهای دیگر را برای انواع چاپ دیجیتال خریداری کرد. وی در‌خصوص دوره بازگشت سرمایه می‌گوید: با توجه به حجم کار و دستگاه‌هایی که خریداری شده بین یک تا دو سال زمان می‌برد تا سرمایه اولیه شما برگردد.
ورود به هر عرصه‌ای پیش‌شرط‌های خود را دارد. دو شرط اساسی ورود به‌حوزه چاپ به نظر من علاقه و تجربه است، در غیر ‌این صورت در این بازار خیلی دوام نمی‌آورید. همچنین پیشنهاد می‌کنم برای سرمایه‌گذاری در مراکز تجمیع چاپکاران وارد نشوید، به دلیل همان موضوعی که پیش تر درخصوص رقابت ناعادلانه بین چاپکاران گفتم شما نمی‌توانید سودی در این مراکز بگیرید، اما فروشگاه‌های که به‌صورت تکی در مناطق مختلف شهر فعالیت می‌کنند سود بالایی دارند.
و در نهایت لازم است تاکید کنیم کار خود را با چاپگرهای خیلی گران و حرفه‌ای شروع نکنید، به قول قدیمی‌ها با پیکان شروع کنید تا دست‌تان راه بیفتد. برای یک چاپکار لازم است تا توانایی تعمیرات جزئی و تعویض قطعات دستگاه را داشته باشد و این کار با خرید دستگاه‌های کارکرده و تسلط بر سازوکار آنها محقق خواهد شد.

طرح توجیهی بوم گردی در جزیره هنگام قشم با نرم افزار کامفار COMFAR

طرح توجیهی بوم گردی در جزیره هنگام قشم با نرم افزار کامفار COMFAR

طرح توجیهی بوم گردی در جزیره هنگام قشم
طرح توجیهی بوم گردی در جزیره هنگام قشم با نرم افزار کامفار COMFAR توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت انجام شد
 

طرح توجیهی راه اندازی کافه نان-فرصت سرمایه گذاری۲۱۹

طرح توجیهی راه اندازی کافه نان-فرصت سرمایه گذاری۲۱۹

کافه نان الگویی برگرفته از کشورهای اروپایی است به این ترتیب که شما اگر فضایی را در اختیار دارید که در آن تنها مرحله نهایی پخت انواع نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم ساده و مغزدار با طعم‌های مختلف و البته دوناد و پیراشکی را انجام می‌دهید، می‌توانید در کافه نان قهوه هم سرو کنید. بنابراین فرآیند آماده‌سازی خمیر در کارخانه‌های صنعتی خارج از شهر انجام می‌شود. تنها کاری که شما انجام می‌دهید این است که خمیرهای آماده و فریز شده را در فر مخصوص قرار می‌دهید. این فرصت سرمایه‌گذاری از دو جنبه قابل بررسی است؛ از نگاه اول کسانی که در زمینه نان‌های سنتی فعالیت می‌کنند می‌توانند با اعمال تغییراتی در فضای کار خود به این فضا رو بیاورند. جنبه دوم افرادی هستند که هیچ تجربه‌ای از فضای نانوایی و تولید نان ندارند و تازه می‌خواهند وارد این کار شوند. راه برای این افراد هم باز است چون این شغل احتیاج به دانش فنی یا مهارت خیلی بالایی ندارد. برای شروع ابتدا باید به فکر انتخاب مکانی مناسب برای راه‌اندازی کافه نان باشید.
شما می‌توانید با فضای 30 مترمربع کار را آغار کنید که قیمت اجاره آن بسته به شهر و منطقه‌ای که در آن قرار دارید متفاوت است. مکان‌یابی در این کار بسیار مهم است شکی نیست که تمام مردم به نان احتیاج دارند و مشتریان شما همیشه و در همه جا وجود دارند، اما طبیعی است که در مناطق شلوغ و پرتردد مشتریان بیشتری خواهید داشت. برای تجهیز کافه نان به یک دستگاه دونادساز احتیاج دارید که حدود 8 میلیون تومان برایتان آب می‌خورد. علاوه براین یک دستگاه قهوه‌ساز 10 تا 12 میلیونی و یک فر برای پخت انواع نان که 15 تا 20 میلیون قیمت دارد نیز برای شروع لازم است.
در نهایت کافه‌ای با این سبک و سیاق با 2 تا 3 نیروی کار اداره می‌شود. اگر به دنبال استفاده از تسهیلات بانکی هستید باید بدانید که در بحث تولید بانک‌ها برای خرید ماشین آلات با توجه به پیش فاکتوری که ارائه می‌دهید تسهیلات پرداخت می‌کنند. بنابراین برای کاری در این سطح که پیش روی شماست می‌توانید تا سقف 50 میلیون تومان حساب باز کنید. همچنین برای خرید مواد اولیه تا 15 میلیون تسهیلات اعطا می‌شود. البته این تسهیلات در گذشته با نرخ 12درصد ارائه می‌شد که در حال حاضرنرخ سود تسهیلات اعطایی به رقم 26 درصد رسیده است. در نهایت یک سود معقول 20 تا 25 درصدی نصیبتان خواهد شد. دوره بازگشت سرمایه 15 ماهه است که زمان نسبتا کوتاهی است.

طرح توجیهی احداث واحد تولید استیلن از سنگ آهک-فرصت سرمایه گذاری ۲۱۸

طرح توجیهی احداث واحد تولید استیلن از سنگ آهک-فرصت سرمایه گذاری ۲۱۸

تولید گاز استیلن موضوع فرصت سرمایه گذاری این نوبت است. شما می توانید به راحتی از آهک استیلن تولید کنید و به صنایع مختلف بفروشید. در کشور تولیدکننده فعالی وجود ندارد و می توانید جزء اولین ها باشید.
معرفی گاز استیلن
استيلن با فرمول شیمیایی C2H2 گازي بي‌رنگ است که بويي شبيه به بوي سير دارد و شديداً ناپايدار است. زمانیكه با اكسيژن تركيب مي‌شود شعله بسیار داغي توليد مي‌كند.
کاربردهای گاز استیلن
این ماده دارای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف می‌باشد. در زير فهرستي از مصارف اين گاز در این صنايع گوناگون بیان شده است:
فرآیند جوشكاري، برش‌كاري و روكش‌كاري: برای جوشكاري، جوشكاري برنجي، برش‌كاري، صافكاري (تاب‌گيري) يا هر گونه فرايند حرارتي موضعي
آزمايشگاهها و شیمی تجزيه: به عنوان يك گاز سوختي در طيف سنجي جذب اتمي
تولید تركيبات شيميایی: توليد تركيبات عطري، ويتامين‌ها، افزودني‌هاي پليمر، حلال‌ها براي صنعت‌ ساختمان‌سازي.
کاربید کلسیم از واکنش آهک و زغال کک در دمای بالا (با استفاده از کوره‌های الکتریکی) تهیه می‌شود. از اکسید شدن جزئی و محدود متان در دمای بالا نیز استیلن در اشل صنعتی تولید می‌شود. با این روش صنعتی، ضمن این که استیلن سنتز می‌شود، گازهای با ارزش هیدروژن و منوکسید کربن نیز تولید می‌شود که اهمیت سنتزی فراوان دارد.
شایان ذکراست که دمای شعله استیلن نسبت به اتیلن واتان بالاتر است به همین علت از استیلن درصنایع جوشکاری استفاده می‌شود. استیلن به سه دسته حقیقی/نیمه حقیقی وغیر حقیقی دسته‌بندی میشوند و همچنین خاصیت اسیدی استیلن نسبت به اتیلن واتان بیشتربوده و خاصیت الکترون خواهی بالاتری دارد.
بررسی بازار گاز استیلن
استيلن مؤثرترين و چند كاربرد‌ترين نوع گاز سوختي است. توانايي تركيبي استيلن باعث شده است كه اين گاز كاربردهاي گوناگوني در صنايع مختلف شيميایی داشته باشد.
با توجه به کاربردهای متعدد این گاز و نیاز صنعت به استفاده از آن و همچنین عدم وجود واحد فعال تولید گاز استیلن در کشور ، بازار مناسب و تقاضای مناسبی برای تولید این محصول پیش‌بینی می‌شود.
نیازمندی‌های اجرای طرح تولید گاز استیلن از آهک
در این قسمت احداث واحد توليد گاز استیلن از آهک از منظر سرمایه‌گذاری و شاخص‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه خلاصه‌ای از نیازمندی‌های احداث یک واحد با ظرفیت عملی معادل۹۰۹٫۰۰۰ کیلو گرم در سال ارائه شده است:
میزان سرمایه گذاری ثابت لازم 10 میلیارد تومان، میزان سرمایه در گردش معادل 700 میلیون تومان و نرخ بازداه سرمایه گذاری بالای 35 درصد پیش بینی میگردد.
مزایای اجرای طرح تولید گاز استیلن از آهک
با توجه به مواردی چون تامین بخشی از تقاضای داخلی در صنایع ساخت مواد شیمیایی مختلف و همچنین در عملیات جوش و برش و همچنین امکان جایگزینی با واردات محصول از یک سو و نرخ بازده داخلی و بازگشت سرمایه مناسب طرح از سوی دیگر، طرح را به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌توان معرفی نمود.

طر توجیهی احداث واحد تولید خوراک آبزیان-فرصت سرمایه گذاری۲۱۴

طر توجیهی احداث واحد تولید خوراک آبزیان-فرصت سرمایه گذاری۲۱۴

سرمایه گذاری مورد نیاز
مطابق تحقیقات انجام شده جهت احداث یک واحد صنعتی تولید غذای آبزیان به ۷۶ میلیارد ریال سرمایه اولیه نیاز دارید. بازدهی طرح بیشتر از ۳۶ درصد بوده و کمتر از ۳ سال سرمایه خود را برداشت می کنید. در ادامه خلاصه‌ای از نیازمندی‌های احداث یک واحد با ظرفیت عملی تولید 12000 تن انواع خورراک آبزیان در سال ارائه شده است:
ظرفیت سالیانه تولید : 15000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7 میلیارد تومان
تعداد اشتغال مستقیم : 34 نفر
نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR): 34
دوره بازگشت سرمایه : 3 سال
مساحت زمین : 10000 مترمربع
مساحت زیربنا : 3500 مترمربع

طرح توجیهی احداث و راه اندازی واحد بازیافت پت- فرصت سرمایه گذاری۲۱۳

طرح توجیهی احداث و راه اندازی واحد بازیافت پت- فرصت سرمایه گذاری۲۱۳

میزان سرمایه گذاری :
در حال حاضر سرمایه‌گذاری در تبدیل این مواد اولیه بازیافتی به محصول نهایی قابلیت‌های بسیار مناسبی دارد و صاحبان سرمایه می‌توانند سرمایه‌های خود را در این بخش وارد کنند. برای شروع سرمایه‌گذاری ابتدا باید به دنبال زمین برای اجرای طرح مورد نظر باشید. از آنجا که مکانیابی یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید بنابراین جا نمایی طرح باید به‌گونه‌ای باشد که هم ورودی مورد نیاز مواد بازیافتی و پسماند‌های لازم تامین شود و هم به لحاظ هزینه‌های حمل‌و‌نقل صرفه اقتصادی داشته باشند.
” برای سرمایه‌گذاری در این کار باید حدود 4 ‌هزار متر زمین در اختیار داشته باشید که حدود 800 متر آن بنای مسقف برای سالن تولید و 250 متر دیگر هم برای مجموعه اداری و نگهبانی و خدمات در نظر گرفته می‌شود. هزینه‌های خرید زمین بسته به منطقه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید متفاوت است لذا در خصوص این بخش سرمایه‌های متفاوتی می‌تواند مورد نیاز باشد.
علاوه بر این باید حدود 3 میلیارد تومان سرمایه برای شروع کار در نظر بگیرید. حدود یک‌میلیارد تومان باید برای ساخت‌و‌ساز‌ها، محوطه‌سازی و تاسیسات مجموعه کنار بگذارید. از باقیمانده سرمایه تا یک‌میلیارد برای سرمایه در گردش کار اختصاص می‌یابد و مابقی سرمایه هم صرف تجهیز سالن تولید و خرید ماشین آلات و تجهیزات شامل دستگاه‌های خرد کن، اکسترودل و ریسندگی خواهد بود. برای گرفتن مجوز‌ هم باید سراغ وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان‌های متبوع آن بروید. ”
فرآیند گرفتن مجوز‌ هم حدود شش ماه به طول می‌انجامد. چنین مجموعه‌ای با 30 نیروی کار قابل اداره است. در نهایت سود‌آوری حدود 30 ‌درصد دور از ذهن نیست. از الیاف تولید شده در این بخش می‌توان در تولید فرش ماشینی، پتو و… استفاده کرد.

طرح توجیهی احداث واحد تولید فیلم و استرچ-فرصت سرمایه گذاری۲۱۲

طرح توجیهی احداث واحد تولید فیلم و استرچ-فرصت سرمایه گذاری۲۱۲

عبارت فيلم به لايه نازكي از ماده اطلاق می‌شود كه داراي پيوستگي منظم و با قابليت انعطاف بالا مي‌باشد. يك فيلم ممكن است داراي يك يا چند لايه از مواد مختلف باشد. ضخامت فيلم‌ها متغير است و از ۰٫۵ ميکرون تا ۱ ميلی‌متر مي‌تواند باشد. فیلم‌های استرچ پی وی سی شفاف بوده و دارای خاصیت کشسانی بالایی می‌باشند. این محصولات به دلیل خاصیت خود چسبی برای نگهداری و محافظت از کالاها در هنگام حمل و نقل مناسب هستند. فیلم‌های پی وی سی در بسته‌بندی مواد غذایی و بسته‌بندی‌های مواد صنعتی کاربرد دارند. این محصول در بسته‌بندی گوشت قرمز نیز کاربرد دارند چرا که نسبت به عبور گازها نیمه تراوا هستند که سبب می‌شود اکسیژن لازم برای تازه نگه داشتن محصول غذایی تامین شود. همچنین این محصولات نسبت به مواد روغنی نفوذپذیری ندارند.
جهت احداث یک واحد تولید فیلم استرچ پی وی سی با ظرفیت 1500 تن در سال به 25 میلیارد ریال سرمایه ثابت نیاز دارید. سود طرح فوق العاده بوده و بیشتر از ۴۶ درصد بازدهی دارد و سرمایه خود را در حدود ۲ سال برداشت می نمایید.

طرح توجیهی احداث واحد بازیافت آهن قراضه-فرصت سرمایه گذاری۲۱۱

طرح توجیهی احداث واحد بازیافت آهن قراضه-فرصت سرمایه گذاری۲۱۱

میزان سرمایه گذاری طرح بازیافت آهن قراضه
اگر قرار باشد احداث این کارگاه برای سرمایه‌گذار سودآور باشد، حداقل باید روزانه 70تن آهن‌قراضه خریداری کند. مانند تمام سرمایه‌گذاری‌ها زمین حرف اول را می‌زند، در حالی که برای خرید زمینی که دارای چهاردیواری، دفتر، آب، برق و… باشد، مجبورید متری یک تا یک میلیون و 400هزار تومان پول بپردازید. ناگفته نماند که زمین شما نباید کمتر از 3هزارمتر باشد. شما احتیاج به دو پرس مخصوص دارید که جمعا یک میلیاردتومان قیمت دارد. علاوه بر آن وجود دو چنگک در محوطه کار شما ضروری است که ماهانه 7میلیون و 500هزار تومان هزینه اجاره آنهاست. البته می‌توانید با 30 تا 40میلیون تومان هزینه، دست دوم این دستگاه را از بازار خریداری کنید. یکی از کارشناسان حوزه فولاد می‌گوید: «اکنون قیمت قراضه به دلیل رقابتی که وجود دارد، روز به روز در حال افزایش است.»
از آن طرف کشتی‌های حمل قراضه کم و اسکله‌های مخصوص تخلیه آن محدود است، بنابراین واردات آن هم اما‌و‌اگرهای فراوانی دارد. تأمین قراضه راه‌های مختلفی دارد. ساده‌ترین آنها وانتی‌هایی هستند که در کوچه و خیابان نسبت به جمع‌آوری آن اقدام می‌کنند. بخشی هم از سوی کارگاه‌های برشکاری، خم‌کاری و ساختمان‌سازی تأمین می‌شود. خرید ماشین‌آلات مستهلک و از کار افتاده کارخانجات، تأمین ‌کننده بخش دیگری از قراضه مورد نیاز است.

طرح توجیهی راه اندازی آشپزخانه آپارتمانی-فرصت سرمایه گذاری ۲۱۰

طرح توجیهی راه اندازی آشپزخانه آپارتمانی-فرصت سرمایه گذاری ۲۱۰

راه اندازی آشپزخانه آپارتمانی
سرمایه مورد نیاز
این کسب وکار به سرمایه بسیار کمی نیاز دارد . شما می توانید آن را با پس انداز شخصی یا وام بانکی تامین کنید. بر اساس تحقیقات دریک آنلاین برای راه اندازی یک آشپزخانه خانگی به کمتر از ۷ میلیون تومان احتیاج دارید. هزینه راه اندازی آشپزخانه آپارتمانی به شرح ذیل است :
هزینه تجهیزات 4 میلیون تومان
هزینه تبلیغات 2.5 میلیون تومان
هزینه های جاری طرح نیز برابر با حدود 4.5 میلیون تومان برای سه ماه میباشد.
برای راه اندازی هر کسب و کاری به سرمایه ثابت برای خرید تجهیزات نیاز دارید که نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و در واقع دارایی شما از حالت نقدی به صورت غیر نقدی تبدیل می شود وامکان کسب درآمد را برای شما فراهم میکند . سرمایه در گردش شامل مجموع هزینه هایی است که شما در یک دوره کاری باید بپردازید تا درآمدی حاصل شود و بعد از آن درآمد حاصله بخشی به صورت سود کسب وکار و بخشی جایگزین هزینه ای انجام شده می شود و این چرخه همواره ادامه دارد

طرح توجیهی راه اندازی کافی شاپ-فرصت سرمایه گذاری ۲۰۸

طرح توجیهی راه اندازی کافی شاپ-فرصت سرمایه گذاری ۲۰۸

احداث و راه اندازی کافی شاپ
شروع سرمایه‌گذاری و امکانات لازم کافی شاپ
اگر قصد دارید یک کافی‌شاپ شیک و مدرن راه‌اندازی کنید، باید بدانید اولین گام برای این کار مکان‌یابی مناسب است. پیدا کردن مکان مناسب می‌تواند در موفقیت و ادامه کارتان نقش بسزایی داشته باشد.بهترین مکان برای این کار، محل‌های شلوغ و پر تردد، اطراف دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یا به‌طور کلی محل‌های رفت و آمد جوانان است، چون احتمالا بیشترین مشتریان شما را طیف جوان تشکیل می‌دهند. باید توجه داشته باشید که مکان مورد اجاره یا در اختیار شما باید طبقه همکف و حداقل به متراژ 20 متر مربع باشد تا بتوانید مجوز‌های لازم را کسب کنید.برای سرمایه‌گذاری در این کار بدون احتساب اجاره مکان حداقل بین 40 تا 60 میلیون تومان سرمایه لازم است که بسته به نوع نگاه شما و نوع طراحی مدنظرتان برای کافی‌شاپ و لوازمی که برای کارتان در نظر می‌گیرید، متفاوت است. از این مبلغ باید حدود 10 تا 15 میلیون به طراحی داخلی کافی‌شاپ اختصاص دهید.این مهم‌ترین بخش کارتان محسوب می‌شود، چرا که هر چقدر در این قسمت سلیقه به خرج دهید و با دست و دل بازی بیشتری عمل کنید می‌توانید در آینده مشتریان بیشتری جلب کنید.حدود 20 تا 25 میلیون تومان برای تهیه لوازم کارتان از قبیل دستگاه اسپرسو، یخچال، ماکروویو، آبمیوه‌گیری ظرف و غیره احتیاج دارید. مهم‌ترین وسیله کارتان دستگاه اسپرسو است که می‌تواند بین8 تا 15 میلیون تومان بسته به نوع و برند آن برایتان آب بخورد.البته می‌توانید از یک دستگاه دست دوم هم برای کارتان استفاده کنید. در فضای سالن حداقل 10 میز و 40 صندلی نیاز دارید که حدود 5 تا 7 میلیون تومان هزینه برمی‌دارد. برای شروع می‌توانید حداقل با سه نیروی کار یک کافی‌شاپ را اداره کنید.