طرح توجیهی تولید نخ POY و FDY -فرصت سرمایه گذاری۱۲۸

آوریل 16, 2018

طرح توجیهی تولید نخ POY و FDY -فرصت سرمایه گذاری۱۲۸

نخ POY : فرآیند تولید این محصول شامل شش مرحله کریستالیزه کردن چیپس pet ، خشک کردن چیپس، ذوب شدن چیپس در اکسترودر، فیلتر کردن پلیمر […]
فروشگاه