طرح توجیهی تولید سوسیس گیاهی از سویا -فرصت سرمایه گذاری ۱۳۵

اردیبهشت 10, 1397

طرح توجیهی تولید سوسیس گیاهی از سویا -فرصت سرمایه گذاری ۱۳۵

طرح مورد بررسی در زمينه تولید سوسیس با منشا گیاهی با ظرفیت8400 تن در سال و به صورت دو نوبت كاری 8 ساعته درروز و 300 […]
فروشگاه