طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰

می 16, 2018

طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰

هدف از اجراي طرح، احداث یک کارخانه تولید الکتروموتور به ظرفیت120 هزار عدد در سال با توا نهای متفاوت و با یک نوبت كاری 8 ساعته […]
فروشگاه