طرح توجیهی پرندگان شکاری

طرح توجیهی پرندگان شکاری

#طرح_توجیهی پرورش پرندگان شکاری با نرم افزار کامفار COMFAR در استان خوزستان توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت اتمام یافت
حجم ریالی طرح 340 میلیون تومان برآورد شده است
شاهین بالابان بحری
🌎 http://bgsarman.ir
👉 @bgsarman1