طرح توجيهي میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی -فرصت سرمايه گذاري١٣٤

طرح توجيهي میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی -فرصت سرمايه گذاري١٣٤

تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یک سو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای جدیدی گشته است که پیش از این توسط خود خانواده تأمین میشد. استفاده از کالاهای آماده طبخ از جمله این نیازهای نو است. با توجه به وجود سبزی در پخت بسیاری از غذاهای ایرانی تمایل به استفاده ازانواع میو ه جات فراوری شده و بسته بندی شده با توجه به بازار تقاضای گسترده داخلی برای انواع میوه جات خشک، خصوصاً نحوه عرضه آ نها در مراکز خرید بزرگ و سوپرمارکتها، لزوم توجه بی شتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی (عرضه) و نگهداری مشخصتر میشود. چرا که بسته بندی بهداشتی سبزیجات و میو ه جات خشک موجب کاهش ضایعات و آلودگیهای آن خواهد شد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 3000 تن
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی: —-
ابعاد اقتصادي طرح میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی
قیمت ماشین الات و تجهیزات طرح میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی: 13500 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 28000 میلیون ريال
طرح توجيهي توليد چيپس ميوه