طرح توجيهي ساخت سرد خانه 5000 تنی بالاي صفر-فرصت سرمايه گذاري١٣٠

آوریل 21, 2018

طرح توجيهي ساخت سرد خانه 5000 تنی بالاي صفر-فرصت سرمايه گذاري١٣٠

كشور ایران در بسیاری از مناطق در زمینه تولید انواع میوه جات خصوصاً سیب درختی برخوردار بوده و این محصول با توجه به شرایط اقلیمی جز […]
فروشگاه