طرح توجيهي تولید کربن فعال -فرصت سرمايه گذاري١٢٠

مارس 26, 2018

طرح توجيهي تولید کربن فعال -فرصت سرمايه گذاري١٢٠

فعال به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی میباشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولد میشود و تحت عملیات فعالسازی قرار […]
فروشگاه