طرح توجيهي تولید ممبران -فرصت سرمايه گذاري ١١٨

مارس 21, 2018

طرح توجيهي تولید ممبران -فرصت سرمايه گذاري ١١٨

هدف از اجراي طرح مورد گزارش احداث واحد صنعتي به منظور توليد فيلترهاي غشاء اسمز معكوس مربوط به دستگاههاي آب شيرين مي باشد . نوع و […]
فروشگاه