طرحطرح توجيهي تولید کود بیولوژیک فسفره – فرصت سرمايه گذاري١٢٩

آوریل 18, 2018

طرح توجيهي تولید کود بیولوژیک فسفره – فرصت سرمايه گذاري١٢٩

كودهای بیولوژیك متشكل از میكرو ارگانیسم های مفیدی مانند باكتری ها، قارچ ها، اكتینومیست ها و غیره هستند كه به طور طبیعی نیز با تنوع بسیار […]
فروشگاه