سدیم سیلیکات

آگوست 10, 2018
طرح تولید مصالح ساختمانی پرلیتی

طرح تولید مصالح ساختمانی پرلیتی-فرصت سرمایه گذاری شماره 149

معرفي طرح تولید مصالح ساختمانی پرلیتی مصالح پرليتي براي عايقسازي ساختمانها در برابر صدا به کار می رود. تولید مصالح پرلیتی از پرلیت منبسط شده، پشم […]
فروشگاه