تانن

می 28, 2019

طرح توجيهي تولید تانن از میوه درخت بلوط-فرصت سرمايه گذاري ٢٢٨

هدف از اجراي طرح احداث يک واحد توليد آرد بلوط و پودر تانن مي باشد. که محصول اصلي طرح پودر تانن خواهد بود که کاربرد اصلي […]
فروشگاه