بیمارستان

تیر 25, 1397
طرح توجیهی بیمارستان 500 تخت خوابی

طرح توجیهی بیمارستان 500 تخت خوابی

طرح_توجیهی  بیمارستان 500 تخت خوابی در تهران توسط بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت به اتمام رسید کامفار  COMFAR 1-1-مقدمه بیمارستان‌های آموزشی به بیمارستان‌هایی اطلاق می‌شود […]
فروشگاه