بهبود مستمر

شهریور 23, 1394

کایزن (بهبود مستمر )

کایزن (بهبود مستمر ) : كايزن ( KAI + ZEN = KAIZEN )تركيبي دو كلمه اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به […]
فروشگاه