بسته بندی خشکبار

می 16, 2019

طرح توجیهی بسته بندی خشکبار-فرصت سرمایه گذاری ۲۲۴

طرح مورد نظر احداث يك واحد بسته بندي خشكبار با ظرفيت اسمي 1100 تن درسال ميباشد. نوع و مشخصات بسته بندی خشکبار معمولا” خشكبار درگذشته در […]
فروشگاه