بتن

نوامبر 27, 2018

طرح توجيهي توليد بتن سبك-فرصت سرمايه گذاري ١٧٣

معرفي طرح تولید بتن سبک حاوی EPS در دنياي پيشرفته امروزي و با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينههاي مختلف علمي، صنعت بتون دچار تحول […]
فروشگاه