احداث کارواش

شهریور 25, 1397
طرح احداث و راه اندازی کارواش-فرصت سرمایه گذاری شماره 155

طرح احداث و راه اندازی کارواش-فرصت سرمایه گذاری شماره 155

از بازار کارواش و احداث واحدهای شست وشوی این روزها داغ است و به نظر می رسد با توجه به حجم اتومبیل هایی که حداقل در […]
فروشگاه