توضیحات

مزیت های نرم افزار:
1- آموزش واژگان از طریق ایجاد ارتباطی معنی دار بین واژه با تصاویری جالب و بدیع و بهره گیری از حافظه تصویری (تصویر سازی ذهنی Mential Imagery)
2- آموزش کاربردهای روزمره لغات در دنیای واقعی (ارائه شرح مبسوط واژگان از برترین دیکشنری های جهان)
3- تقویت تلفظ صحیح واژگان و بهره گیری از حافظه شنیداری با ارائه تلفظ بومی آمریکایی و انگلیسی واژگان
4- ارائه معادل و شرح انگلیسی
5- ارائه معادل و شرح فارسی (در صورت خواست زبان آموز)
6- انتقال واژگان پس از فراگیری از مرحله آموزشی به یک جعبه لایتنر نرم افزاری و کاملا خودکار جهت مرور و آزمون هوشمند مطالب در فواصل زمانی علمی و اطمینان از انتقالی واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت
7- امکان ارائه فایل صوتی (mp3) واژگان و چاپ مطالب آموزشی به صورت فلش کارت جهت ادامه یادگیری در زمان ھای مردہ یا در شرایط عدم دسترسی به کامپیوتر
8- امکان حذف واژه بنا به خواست کاربر
9- امکان جستجوی واژگان مورد نظر
10- امکان ضبط و پخش صدای کاربر جهت تصحیح
11- آموزش کاربرد واژگان در جمله
12- تقویت نوشتار صحیح واژگان با تصحیح هوشمندانه املای نوشته شده توسط زبان آموز
13- افزایش انگیزه با ارائه نمودار وضعیت پیشرفت لحظه به لحظه