توضیحات

مزیت های نرم افزار:
1- آموزش واژگان از طریق ایجاد ارتباطی معنی دار بین واژه با تصاویری جالب و بدیع و بهره گیری از حافظه تصویری (تصویر سازی ذهنی Mential Imagery)
2- آموزش کاربردهای روزمره لغات در دنیای واقعی (ارائه شرح مبسوط واژگان از برترین دیکشنری های جهان)
3- تقویت تلفظ صحیح واژگان و بهره گیری از حافظه شنیداری با ارائه تلفظ بومی آمریکایی و انگلیسی واژگان
4- مشاهده ترجمه و شرح فارسی واژه در صورت نیاز، تنها با یک کلیک
5- انتقال واژگان پس از فراگیری از مرحله آموزش به یک جعبه لایتنر نرم افزاری و کاملا خودکار جهت مرور و آزمون هوشمند مطالب در فواصل زمانی علمی و اطمینان از انتقال واژگان از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت
6- امکان ارائه فایل صوتی (mp3) واژگان و چاپ مطالب آموزشی به صورت فلش کارت جهت ادامه یاد گیری در زمان ھای مردہ یا در شرایط عدم دسترسی به کامپیوتر
7- امکان حذف واژه بنا به خواست کاربر
8- امکان جستجوی واژگان مورد نظر
9- امکان ضبط و پخشی صدای کاربر جهت تصحیح
10- آموزش کاربرد واژگان در جمله
11- تقویت نوشتار صحیح واژگان با تصحیح هوشمندانه املای نوشته شده توسط زبان آموز
12- افزایش انگیزه با ارائه نمودار وضعیت پیشرفت لحظه به لحظه