پروفایل Shopmatlab.ir شاپ متلب

Shopmatlab.ir شاپ متلب مرجع تخصصی کدنویسی متلب
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
100,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
ExcelSWOP برنامه ریزی استراتژیکتصمیم گیری چندمعیارهداده کاوی-علم دادهشبکه عصبیکد نویسی GAMSکدنویسی Matlabمقاله ISCمقاله ISIمقاله کنفرانسی

شاپ متلب مرجع تخصصی کدنویسی و آموزش نرم افزار متلب و گمز

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید