پروفایل شایان درویش

شایان درویش ms project و iso
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
50,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
ISOMicrosoft projectWordتایپیست

انجام پروژه : 

Ms project

typing

word

iso 14001-45001-9001- hse

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید