پروفایل محسن بابائی

محسن بابائی زمانسنجی/کارسنجی/برنامه ریزی تولید و مواد/کنترل پروژه/جریان ارزش مواد
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
100تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
ExcelISOMicrosoft projectPrimaveraWordبرنامه ریزی تولیدمدیریت

مشاوره / اجرا و پیاده سازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید