پروفایل مرتضی لطفی نژاد

مرتضی لطفی نژاد برنامه نویس
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
100,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
Access

توضیحات

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید