پروفایل امیرمهدی غفوری

امیرمهدی غفوری برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
40تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
Excel

a

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید