تاريخچه و موضوع فعالیت

تاریخچه

شرکت بهينه گستر صنايع آرمان از سال 1393 با شماره ثبت 470097 و دارای کد اقتصادی با شعار توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، مواد و فرایند در سطح سازمان كار خود را آغاز كرده است و با تيم چند تخصصي با چندين سال سابقه در حوزه هاي صنعتي و دانشگاهي و با انجام انواع پروژه هاي صنعتي توانايي خود را به سازمان ها و ارگان ها نشان داده و در اين راستا باعث افزايش بهره وري و كاهش هزينه شده است.


موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه:


ارائه خدمات مشاوره فني و مهندسي در حوزه مهندسي صنايع و مديريت به مدت نا محدود


مشاور سرمايه گذاري در رسته مطالعات امكان سنجي ( اقتصادي، فني و مالي و…) طرحهاي سرمايه گذاري و نظارت بر اجراي طرحها و مصرف صحيح منابع به مدت نا محدود


مشاوره در حوزه هاي استانداردهاي مديريت کيفيت به مدت نا محدود


واردات و صادرات و تامين و تجهيز کالا و خدمات به مدت نا محدود


سوابق و پروژه ها


بهینه گستر صنایع آرمان لوگو